IX Auto Logo

Καλώς ήρθατε στο ixauto.gr, το μοναδικό πλήρως ανεξάρτητο και απόλυτα έγκυρο μέσο ενημέρωσης για το αυτοκίνητο.


 
Οπτικά Είδη: Αυξημένη αγορά (αλλά βγάζουμε τα μάτια μας)
Αύξηση παρουσίασε η αγορά οπτικών ειδών το 2008, ενώ χωρίς αξιόλογη μεταβολή αναμένεται να κινηθεί το 2009. Οι εισαγωγές όμως από τρίτες χώρες δημιουργεί ανταγωνισμό και μειωμένη ποιότητα.
Του Δημήτρη Σπυράκη
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των οπτικών ειδών κινείται ανοδικά τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από κλαδική μελέτη της ICAP Group που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών. Ο κλάδος των οπτικών στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη εισαγωγική διείσδυση με την παραγωγική δραστηριότητα να επικεντρώνεται σε μικρό αριθμό εταιρειών και την εγχώρια παραγωγή να είναι περιορισμένη σε σχέση με το σύνολο της κατανάλωσης. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εισαγωγή οπτικών ειδών διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το μέγεθος (κύκλος εργασιών, απασχολούμενο προσωπικό κλπ.) και το βαθμό δραστηριοποίησής τους στα εξεταζόμενα προϊόντα (εκφραζόμενος ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών), διακρίνονται δε σε θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών και σε εκείνες που ελέγχονται από εγχώρια συμφέροντα. Χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι αν και ο εισαγωγικός τομέας περιλαμβάνει αρκετές εταιρείες, η εγχώρια κατανάλωση καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι ο κλάδος συνδέεται με στοιχεία που έχουν να κάνουν με την υγεία, την τεχνολογία και την αισθητική, παρατηρείται μια θετική επίδραση των παραγόντων αυτών στη ζήτηση των προϊόντων που εξετάζονται (γυαλιά ηλίου, σκελετοί όρασης, οφθαλμικοί φακοί και φακοί επαφής).
Το 2008 η εγχώρια αγορά γυαλιών ηλίου σε τεμάχια (πωλήσεις των εισαγωγέων προς τα διάφορα σημεία χονδρικής και λιανικής διάθεσης) παρουσιάζει αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2007, ενώ οι σκελετοί όρασης παρουσίασαν οριακή αύξηση 2% το εν λόγω έτος. Όσον αφορά τους οφθαλμικούς φακούς, το 2008 παρατηρείται αύξηση περίπου 5% σε σχέση με το 2006. Στην ίδια πορεία κινήθηκαν και οι φακοί επαφής σημειώνοντας το 2008 άνοδο κατά 12,4% από το 2007.  Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων για την απόσπαση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές από τρίτες χώρες οι οποίες παράγουν προϊόντα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές (λόγω χαμηλού εργατικού κόστους) και διεισδύουν στις υφιστάμενες αγορές με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι παράγοντες αυτοί συντελούν στην όξυνση του ανταγωνισμού τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, γεγονός που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να συμπιέσουν τα περιθώρια κέρδους τους, ωθούμενες σε ανταγωνισμό τιμών και μεγαλύτερα περιθώρια πίστωσης. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η κατανάλωση των οπτικών ειδών, προβλέπεται να μειωθεί κατά το 2009, λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει στο προσκήνιο. Η μείωση αυτή αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τα γυαλιά ηλίου, τα οποία εμφανίζουν μεγαλύτερη ελαστικότητα σε σχέση με άλλα υπό εξέταση προϊόντα.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων εισαγωγής και παραγωγής οπτικών ειδών βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ο ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 22 εισαγωγικών εταιριών και 8 παραγωγικών επιχειρήσεων από τον οποίο προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού των εν λόγω εισαγωγικών επιχειρήσεων σημείωσε αύξηση 19,99% το 2007 και τα ίδια κεφάλαια των εταιριών του δείγματος αυξήθηκαν οριακά κατά 0,09%. Οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν το ίδιο έτος κατά 4,82%, το δε κέρδος προ φόρου εισοδήματος σημείωσε αύξηση 8,97%. Όσον αφορά στις παραγωγικές επιχειρήσεις, το σύνολο του ενεργητικού των εταιριών του δείγματος αυξήθηκε το 2007 κατά 11,73% σε σχέση με το 2006, ενώ τα ίδια κεφάλαια τους σημείωσαν άνοδο 13,74% το εν λόγω έτος. Το 2007, οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 9,26% σε σχέση με το 2006, ενώ το κέρδος προ φόρου εισοδήματος μειώθηκε κατά 19,6%. 
Σας Προτείνουμε
Στον Νομό ΑΤΤΙΚΗΣ
ALEVIZOPOULOS AUTECH

Service, Μηχανικές Εργασίες, Ανταλλακτικά, Ελαστικά, Ευθυγράμμιση, Ηλεκτρολογικά, Αναβαθμίσεις, Φανοποιΐα, Βαφές, Μικροεπισκευές Αμαξώματος, Ηλεκτρονική Διάγνωση, Διεκπεραιώσεις ΚΤΕΟ
Πειραιώς 34, 183 46 Μοσχάτο, Τηλ.: +302104819763, Fax: +302104830295
E-mail: alevizopoulos@outlook.com, Website: www.autech.gr
Ακολουθήστε μας στο Ubiz. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή.
 
Χρήσιμα