IX Auto Logo

Καλώς ήρθατε στο ixauto.gr, το μοναδικό πλήρως ανεξάρτητο και απόλυτα έγκυρο μέσο ενημέρωσης για το αυτοκίνητο.


 
Έρευνα ICAP: Ο κλάδος των ενοικιάσεων αυτοκινήτων
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ICAP, οι μακροχρόνιες μισθώσεις είναι αυτές που στηρίζουν τον κλάδο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων, όπου στη δεκαετία 1998-2008, παρουσίασε αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό στο 13,8%.
Του Δημήτρη Σπυράκη
Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η αγορά των ενοικιάσεων αυτοκινήτων, σύμφωνα με τη νεότερη έκδοση κλαδικής μελέτης η οποία κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, μέλους της Global Finance. Στη μελέτη αυτή εξετάζονται τόσο οι τουριστικές ενοικιάσεις (βραχυχρόνιες μισθώσεις) μικρής διάρκειας όσο και οι μακροχρόνιες μισθώσεις (fleet management). Σε ολόκληρη τη χώρα εκτιμάται ότι λειτουργούν κατά προσέγγιση 2.300 επιχειρήσεις ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Η συγκεκριμένη αγορά ωστόσο εμφανίζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, γεγονός που οφείλεται στην κυριαρχία λίγων εταιριών και ιδιαίτερα αυτών που κατά κύριο λόγο εκπροσωπούν διεθνή εμπορικά σήματα. Έντονη είναι επίσης και η γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς η πλειοψηφία τους εδρεύει σε τουριστικές περιοχές της χώρας και κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου.
Διαχρονική αύξηση της αγοράς
Η συνολική αγορά των ενοικιάσεων αυτοκινήτων εμφανίζει διαχρονική αύξηση κατά την περίοδο 1998–2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8%. Ειδικότερα κατά κατηγορία, το μέγεθος αγοράς των τουριστικών ενοικιάσεων παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,2%, ενώ η αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων εμφανίζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 25,4% την περίοδο 1998-2008. Ωστόσο, τα τελευταία έτη και ιδιαίτερα το 2008 υπήρξε δραστική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης. Αναφορικά με την ποσοστιαία συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της αγοράς, το έτος 2008 οι μακροχρόνιες μισθώσεις αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο (76%) έναντι των τουριστικών ενοικιάσεων που κατέλαβαν το υπόλοιπο 24%.
Σημαντικό ποσοστό οι μακροχρόνιες μισθώσεις
Ο σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης για μακροχρόνιες μισθώσεις είναι η διάδοση του θεσμού του εταιρικού αυτοκινήτου και των πλεονεκτημάτων που τον συνοδεύουν, σε συνδυασμό με την τάση του outsourcing (εκχώρηση συγκεκριμένων λειτουργιών μιας επιχείρησης σε τρίτους). Η μακροχρόνια μίσθωση παρουσιάζει σειρά πλεονεκτημάτων καθώς πέρα από τη δυνατότητα αντικατάστασης των οχημάτων, η εκμισθώτρια εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις δαπά­νες και γραφειοκρατικές διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων (ασφαλιστικές καλύψεις, συντήρηση, επισκευές κλπ.). Επίσης, από φορολογική άποψη, οι δαπάνες μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκπίπτουν στο σύνολό τους από τα έσοδα της επιχείρησης, γεγονός που δεν ισχύει στις περιπτώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων.
Ο τουρισμός το «καλύτερο χαρτί»
Από την άλλη πλευρά, το μέγεθος της τουριστικής κίνησης αποτελεί το βασικότερο παράγοντα προσδιορισμού της ζήτησης για τις τουριστικές ενοικιάσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από τον εισερχόμενο τουρισμό (αλλοδαποί τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας για διακοπές ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο). Αρκετές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων συνεργάζονται στενά με τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, από τα οποία και αντλούν σημαντικό όγκο της πελατείας τους.
Σε διαρκή αύξηση και στο μέλλον
Στα πλαίσια της μελέτης έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 64 επιχειρήσεων, για τις χρήσεις 2008 και 2007. Όπως προέκυψε από τη σχετική ανάλυση, το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 9% το 2008 σε σχέση με το 2007, τα δε ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 38,7%. Αύξηση κατά 3,1% παρουσιάζουν οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις το 2008, ενώ πολύ μεγαλύτερη είναι η ποσοστιαία αύξηση που εμφάνισαν οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (30,7%). Οι συνολικές πωλήσεις των εταιριών του δείγματος αυξήθηκαν οριακά κατά 1,2% το 2008 σε σχέση με το 2007. Το μικτό κέρδος δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν συνολικά ζημιογόνο το 2008 (διπλασιασμός των ζημιών σε σχέση με το 2007), λόγω κυρίως των υψηλών αποσβέσεων και λειτουργικών εξόδων. 
Σας Προτείνουμε
Αν ενδιαφέρεστε για Skoda
MOTOR VETERANI ΕΠΕ

Έκθεση (& Μεταχειρισμένα): Λεωφ. Αθηνών 144-146, 385 00 Βόλος
Τηλ.: +302421086200, +302421087442, Fax: +302421090129
E-mail: sales@motorveterani.gr
Συνεργείο - Φανοποιείο/Βαφείο - Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ
Δερβενακίων 11, 383 34 Βόλος
Τηλ.: +302421066473, +302421083214, Fax: +302421085592
E-mail: motorveterani@motorveterani.gr

 

 
Χρήσιμα