Αεροδρόμια

Τα αεροδρόμια της Ελλάδας όπου είναι διαθέσιμα για ιδιώτες, για πτήσεις, φύλαξη ή/και συντήρηση των ιδιωτικών αεροσκαφών και λοιπών πτητικών μέσων.