Αυτοκινητοδρόμια

Τα αυτοκινητοδρόμια και οι πίστες, που φιλοξενούν όλες τις δραστηριότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αγωνιστικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, καθώς και αγώνων καρτ