Κατασκευαστών

Οι λέσχες (clubs) αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, αεροσκαφών και σκαφών κάθε μορφής, για κάθε μάρκα, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από τους κατασκευαστές τους και στις οποίες γίνονται μέλη, όσοι είναι κάτοχοι ενός ή περισσότερων μοντέλων τους.