Μαρίνες

Οι οργανωμένες μαρίνες όπου υπάρχει η δυνατότητα ελλιμενισμού πάσης φύσεως και τύπου σκαφών, καθώς και η δυνατότητα όλων των αναγκαίων παροχών.