Ναυτικοί Όμιλοι

Οι ναυτικοί όμιλοι που δέχονται ως μέλη τους κατόχους σκαφών διαφόρων τύπων κι όσους ασχολούνται με θαλάσσιες δραστηριότητες και αντίστοιχα χόμπι.