Φανοποιεία/Βαφεία

Τα κέντρα επισκευής, βαφής και ειδικής φροντίδας αμαξωμάτων για πάσης φύσεως οχήματα (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, ελαφρά και βαριά επαγγελματικά οχήματα, θαλασσίων σκαφών, αεροσκαφών και λοιπών πτητικών μέσων).